Quy trình tuyển dụng
74 0

Vị trí cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban

1. Thi lý thuyết

Các ứng viên thực hiện làm bài thi lý thuyết trên giấy theo các nội dung yêu cầu khác nhau của từng vị trí tuyển dụng, các phần thi chính bao gồm:

  • Trắc nghiệm IQ
  • Kiến thức chuyên môn
  • Tin học văn phòng (Tùy từng vị trí)
  • Tiếng anh (Tùy từng vị trí)

Sau khi ứng viên hoàn thành xong phần thi của mình, bộ phận nhân sự sẽ gửi tới các phòng ban liên quan hồ sơ và bài kiểm tra của ứng viên để thực hiện chấm điểm. Khi có kết quả, Bộ phận nhân sự sẽ tập hợp kết quả thi lý thuyết, trình lãnh đạo công ty xem xét phê duyệt các ứng viên đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn chuyên môn trực tiếp.

2. Phỏng vấn trực tiếp

  • Hội đồng phỏng vấn bao gồm: Đại diện lãnh đạo công ty, trưởng phòng hành chính khách hàng, trưởng đơn vị đề xuất tuyển dụng hoặc người được Tổng giám đốc đề cử tham gia phỏng vấn.
  • Trong buổi phỏng vấn này, công ty sẽ tìm hiểu thêm về khả năng giao tiếp, khả năng làm việc (độc lập hay theo nhóm), khả năng tổ chức công việc và kỹ năng lập kế hoạch, khả năng tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng xử lý tình huống và các vấn đề phát sinh trong công việc.
  • Tùy thuộc kết quả của buổi phỏng vấn và đối với từng ứng viên hay vị trí tuyển dụng cụ thể để có thể sắp xếp một hay nhiều hơn một buổi phỏng vấn.

Vị trí Kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật:

1. Thi lý thuyết:

Sau khi tham gia kiểm tra lý thuyết đạt yêu cầu, ứng viên sẽ được mờ tham dự buổi kiểm tra tay nghề và chuyên môn tại bộ phận quản lý trực tiếp

2. Kiểm tra tay nghề:

Đối với mỗi vị trí kỹ thuật viên có các tiêu chí và hình thức kiểm tra tay nghề khác nhau (KTV Sửa chữa chung, KTV Gò, KTV Sơn…) Các ứng viên thực hiện trực tiếp công việc trên sản phẩm thực tế của công ty dưới sự giám sát của cán bộ đào tạo, cán bộ quản lý xưởng và tới các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Toyota quy định.

3. Phỏng vấn trực tiếp:

  • Hội đồng phỏng vấn bao gồm: Đại diện lãnh đạo công ty, Trưởng phòng Hành chính khách hàng, cán bộ phụ trách đào tạo và phụ trách xưởng
  • Các bước của quá trình phỏng vấn trực tiếp thực hiện tương tự như đối với vị trí cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban.
Tác giả